Rovfjäril Foto: Kerstin Martinsson

Rovfjäril Foto: Kerstin Martinsson