Större hackspett Foto: Kerstin Martinsson

Större hackspett Foto: Kerstin Martinsson